Odświeżenie
grafiki
opakowań

opakowania

Klient: Farmio

Refresh grafiki opakowań jaj marki Farmio.
Adaptacja wcześniejszej grafiki do aktualnych
trendów przy zachowaniu strategii wizualnej
marki.

Obrazy
które
angażują

kreacja
konkursy

Klient: Farmio

Kreacja materiałów promocyjnych dla
konkursów konsumenckich Farmio.
Angażujące hasła i visuale jako klucz
do zaangażowania klientów.