A u nas
trwa
rekrutacja

kreacja
druk

Klient: Tate&Lyle

Kreacja materiałów rekrutacyjnych mających
za zadanie w ciekawy sposób poinformować
absolwentów łódzkich uczelni o trwającej
rekrutacji do firmy Tate&Lyle.
Hasło - masz apetyt na karierę
oraz spożywcze visuale nawiązują
do działalności firmy w branży grocery.

Magazyn
który
czytają

custom publishing

Klient: Tate&Lyle

Opracowanie atrakcyjnego i angażującego
layoutu gazetki pracowniczej spójnego
ze strategią wizualną Tate&Lyle.
Skład kolejnych numerów w oparciu
o otrzymywane artykuły i zdjęcia.
Dtp i druk.