Nad Stawami
Jana miło
płynie czas

logotyp

Klient: MLS Development

Opracowanie logotypu do kameralnej
inwestycji mieszkaniowej - Wille Jana,
położonej w Łodzi w pobliżu Stawów Jana.
Logotyp oddaje prestiżowy charakter
inwestycji oraz podkreśla jej położenie.

Wsparcie
sprzedaży
inwestycji

kreacja
druk

Klient: MLS Development

Opracowanie kompleksowej strategii wizualnej
oraz promocja inwestycji w przestrzeni
miejskiej. Projekt i druk materiałów
wspierających sprzedaż na branżowych
imprezach oraz w biurze sprzedaży typu
- teczka, flyer, ulotki.

Kreacja
kampanii
prasowej

reklama prasowa

Klient: MLS Development

Opracowanie zestawu visuali i reklam
komunikujących rozpoczęcie sprzedaży
drugiego etapu inwestycji. Różnorodne
rozwiązania graficzne dedykowane odbiorcom
poszczególnych tytułów prasowych.